Telekardiyoloji

EKG'ler veya elektrokardiyograflar telefonla ve kablosuz olarak iletilebilir. EKG'nin mucidi Willem Einthoven , aslında EKG'nin telefon hatları aracılığıyla iletimini test etti. Bunun nedeni, hastanenin, yeni cihazının test edilmesi için hastaları hastane dışındaki laboratuvarına götürmesine izin vermemiş olmasıdır. 1906'da Einthoven, verileri hastaneden doğrudan laboratuvarına aktarmanın bir yolunu buldu

Bu sistem aynı zamanda uzak bölgelerde kalp pili olan hastaları izlemek için de kullanıldı. Yoğun Bakım Ünitesindeki merkezi kontrol ünitesi, aritmiyi doğru bir şekilde yorumlayabildi. Bu teknik, tıbbi yardımın uzak bölgelere ulaşmasına yardımcı oldu.