Telehemşire

Telenursing , hasta ile hemşire arasında veya herhangi bir sayıda hemşire arasında büyük bir fiziksel mesafe olduğunda sağlık hizmetlerinde hemşirelik hizmetleri sağlamak için telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin kullanılması anlamına gelir . Bir alan olarak, tele sağlığın bir parçasıdır ve telediyagnoz , telekonsultasyon , uzaktan izleme gibi diğer tıbbi ve tıbbi olmayan uygulamalarla birçok temas noktasına sahiptir.

Telenursing, çeşitli faktörlere bağlı olarak birçok ülkede önemli büyüme oranlarına ulaşmaktadır: sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürme kaygısı, yaşlanan ve kronik hasta nüfus sayısındaki artış ve uzak, kırsal, küçük sağlık hizmetlerinin kapsamındaki artış veya seyrek nüfuslu bölgeler. Telenursing, faydalarının yanı sıra, artan hemşire eksikliklerini çözmeye yardımcı olabilir; mesafeleri kısaltmak ve seyahat süresinden tasarruf etmek ve hastaları hastaneden uzak tutmak. Telenurslar arasında daha fazla iş tatmini kaydedildi.