Evde Hemşirelik Hizmetleri

Evde Hemşirelik Hizmetleri: Sağlık ve Bakımın Konforlu Adresi

Evde hemşirelik hizmetleri, hastaların ev ortamında sağlık sorunlarının izlenmesi, tedavi edilmesi ve bakımının sağlanması amacıyla profesyonel hemşireler tarafından sunulan kapsamlı bir sağlık hizmetidir. Bu hizmetler, hastaların hastanede yatma ihtiyacını azaltırken, aynı zamanda onların konforunu ve yaşam kalitesini artırma hedefini taşır.

Evde sunulan hemşirelik hizmetleri, hastaların bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilir. Evde İşte hemşirelik hizmetleri kapsamında sunulan temel hizmetlerin ayrıntılı bir açıklaması:

 1. Sağlık Durumu İzleme:

  • Vital belirtilerin izlenmesi: Hemşireler, hastaların kan basıncı, nabız, solunum hızı, ateş gibi vital belirtilerini düzenli olarak takip eder.
  • İlaç yönetimi: Hemşireler, hastaların düzenli ilaç kullanımını takip eder ve ilaçların doğru dozda alınmasını sağlar.
  • Laboratuvar testleri ve tetkiklerin takibi: Hemşireler, gerekli laboratuvar testleri ve tetkiklerin istenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda yardımcı olur.
 2. Yara Bakımı:

  • Ameliyat sonrası yara bakımı: Hemşireler, ameliyat sonrası yara pansumanını düzenli olarak gerçekleştirir ve iyileşmeyi takip eder.
  • Bası yaralarının tedavisi: Hemşireler, bası yarası riski olan hastaların cilt bakımını yapar ve bası yaralarının tedavisini yönetir.
  • Yara drenajı ve yara yıkama: Hemşireler, gerekli durumlarda yara drenajı veya yara yıkama gibi özel yara bakım prosedürlerini uygular.
 3. İntravenöz (IV) Tedavi:

  • Sıvı tedavisi: Hemşireler, hastalara ihtiyaç duydukları sıvıları damar içi yoluyla sağlar.
  • İntravenöz ilaç tedavisi: Hemşireler, hastalara reçete edilen ilaçları damar içine verir ve tedavi sürecini izler.
  • İntravenöz beslenme: Hemşireler, beslenme ihtiyacını karşılamak için hastalara intravenöz beslenme tedavisi uygular.
 4. Hastalık Yönetimi:

  • Kronik hastalık takibi ve yönetimi: Hemşireler, kronik hastalığı olan bireylerin sağlık durumunu izler, semptomları değerlendirir ve uygun tedavi planlarını uygular.
  • Semptom yönetimi: Hemşireler, hastaların ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı gibi semptomlarını hafifletmek için uygun tedavi yöntemlerini doktor gözetiminde uygular.
  • Palyatif bakım: Hemşireler, yaşamı tehdit eden hastalıklara sahip bireylerin konforunu artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için palyatif bakım hizmetleri sunar.
 5. Enfeksiyon Kontrolü:

  • İnfüzyon seti ve kateter bakımı: Hemşireler, hastalara takılan infüzyon seti ve kateterin düzgün bir şekilde bakımını yapar, enfeksiyon riskini azaltır.
  • Sterilizasyon yöntemleri: Hemşireler, evde kullanılan medikal malzemelerin sterilizasyonu ve hijyenik kullanımını sağlar.
 6. Psikososyal Destek:

  • Duygusal destek: Hemşireler, hastaların ve ailelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlar ve onlara moral, destek ve motivasyon sağlar.
  • Psikolojik destek: Hemşireler, hastaların stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik zorluklarla baş etmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri sunar.
  • Hastalıkla başa çıkma stratejileri: Hemşireler, hastaların ve ailelerinin hastalıkla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimler ve yönlendirmeler sağlar.
 7. Eğitim ve Danışmanlık:

  • Hasta eğitimi: Hemşireler, hastaların ve ailelerinin hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar, hastalık yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Evde bakım eğitimi: Hemşireler, hastaların ve ailelerinin evdeki bakım becerilerini güçlendirmeleri için eğitim ve pratik rehberlik sağlar.
  • Sağlık hakkında danışmanlık: Hemşireler, hastaların ve ailelerinin sağlıkla ilgili sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve sağlık hizmetleriyle ilgili yönlendirme yapar.

Evde hemşirelik hizmetleri, hastaların ev konforunda ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, onların hastaneye gitme zorunluluğunu azaltır. Uzman hemşireler tarafından sunulan bu hizmetlerden yararlanmak isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz.

EVDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Hemşire Kime Denir ?

Liselerin veya üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden başarı ile mezun olmuş mesleki yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan kişiler bu mesleği yapmaya hak kazanır.

Evde bakım hemşiresinin sorumlulukları

Evinizde veya bulunduğunuz herhangi bir ortamda evde bakım hemşiremiz,

 • Hasta bireyin ilaçlarının takibini yapar
 • Vital bulgularının takibini yapar (Tanisyon,nabız,şeker,o2)
 • Hasta bireyin beslenmesini takip eder ve düzenler.
 • Hasta bireyin kişisel bakım ve temizliğine destek olur.
 • İntravenöz(damar içi),İntramuskuler(kas içi),İntradermal(deri altı),İnhaler (hava yolu)tüm ilaçlarının uygulamasını doktor reçetesine uyarak sağlamaktadır.
 • Hasta bireyin sosyal faaliyetlerine destek olur.

Acil durumlarda doktoru ile iletişim halinde hastanın ilk müdahalesini yapar ve en yakın sağlık kuruluşuna nakil olmasını sağlar.

EVDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ NELERDİR ?

12 Veya 24 Saatlik Hemşirelik Hizmeti

Evinizde veya bulunduğunuz herhangi bir ortamda hemşirelerimiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hastanın doktorunun vermiş olduğu order yönlendirmesi ile hastamızın tedavi ve bakımlarını eksiksiz yaparak hastanın konforunu en üst seviyede tutmakla ve bunları kayıt altına almakla sorumludur.

EVDE KISA SÜRELİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Evde Serum Takılması

Doktorun muayene sonrası vermiş olduğu reçeteye istinaden hemşirelerimiz bulunduğunuz ortamda tedavilerinizi yapmakla sorumludur.

Evinize veya bulunduğunuz ortama gelen hemşiremiz önce hastanın vital bulgularını kontrol ederek bunları kayıt altına alır, tedaviye uygun ilaçları hazırlayarak hastanın damaryolunu açarak tedavi sürecine başlar, tedavi sonuna kadar hastanın başında bekler ve vital bulgularını belli aralıklarla kontrol etmeye ve bunları not etmeye devam eder, tedavi bittikten sonra damaryolunu çıkartır 15 dk daha hastamızın başında herhangi bir reaksiyona karşı bekledikten sonra son vital bulgularını alır herşey normal ise hastanın yanından ayrılır.

EVDE ATOM SERUM TAKILMASI

Atom serum içeriğinde çeşitli vitaminler,ağrı kesiciler, ve antihistaminik grubu ilaçlar ile bir çok hastaya fayda sağlayacak etkenin karışımı ile oluşur.

İçeriği kişiye ve şikayetlerine göre değişir.

Doktor önerisiyle uygulanır.

Hastalıkları hızlı atlatmada ve bağışıklığı güçlendirmede büyük fayda sağlar.

Evde Enjeksiyon Yapılması

Evinize veya bulunduğunuz ortama gelmiş olan hemşiremiz hastamızın vital bulgularını alıp yazılı olarak not ettikten sonra reçete ve ilaç kontrolünü yaparak hastamızın İntramuskuler(kas içi),intradermal (deri altı) enjeksiyon uygulamalarını sağlar ardından her hangi bir reaksiyona karşı 30 dk bekledikten sonra hastamızın son vital bulgularını alır not eder her şey normal ise olduğunuz ortamdan ayrılır.

Evde Pansuman Yapılması

Evinize veya bulunduğunuz ortama gelmiş olan hemşiremiz hastamızın vital bulgularını kontrol edip yazılı olarak not aldıktan sonra pansuman yapılacak bölge hakkında bilgi alır doktorun bir önerisi var ise onu dikkate alarak malzeme kontrollerini gerçekleştirir ve steril şartlarda hastanın pansumanını yaparak son vital bulgularını kontrol edip herşey normal ise ortamdan ayrılır.

Evde Laboratuvar Testlerinin Alınması (Kan,İdrar v.b)

Evinize veya bulunduğunuz ortama gelmiş olan hemşiremiz doktorunuzun yapmış olduğu ve hastanın ihtiyacı olan testlerin istek kağıdını kontrol ederek uygun tüpleri belirler sonrasında hastamızın vital bulgularını kontrol eder ve yazılı olarak not alır, kan ve gerekli testleri alarak hastanın son bulgularını değerlendirir her şey normal ise hızlı şekilde laboratuvara ulaştırılmasını sağlar sonuçlar çıkınca hasta ve doktoruna pdf şeklinde iletilir.

Evde İnhaler (Havayolu) Tedavilerin Uygulanması

Evinize veya bulunduğunuz ortama gelmiş olan hemşiremiz doktorunuzun vermiş olduğu reçete kontrolünü gerçekleştirdikten sonra uygun doz ve ilaçları belirleyip hastamızın vital kontrollerini gerçekleştirip not ederek nebulizatör cihazı eşliğinde hastamızın tedavisini gerçekleştirir tedavi sonlanana kadar başından ayrılmaz tedavi sonrası vital bulguları değerlendirerek her şey normal ise hastanın yanından ayrılır.

Evde Nazogastrik (Burun) Beslenme Sondası Takılması

Beslenme problemi yaşayan veya oral olarak beslenmesi riskli olan hastalarımızın doktor önerisi sonrası bulunduğu ortamda uzman yoğun bakım doktor ve hemşirelerimiz tarafından beslenme sondası takılarak hastalarımızın hayatını idame ettirebilmeleri ve beslenme süreçlerini devam ettirebilmelerini sağlıyoruz.

Evde Trakeostomi Değişimi Ve Bakımı

Evinizde Ve ya hastanın bulunduğu ortamda kendi kendine nefes alıp veremeyen boğazından trakeostomi açılması işlemi yapılan hastaların dönem dönem trakeostomi kanülünün değiştirilmesi ve bakımı enfeksiyon kapmamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Uzman Doktor ve hemşirelerimiz ile evinizde bu işlemleri güvenle gerçekleştirmekteyiz.

Evde Peg Bakımı (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Peg ? Ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla alternatif bir yol olarak kullanılan mide karın duvarından geçirilerek esnek bir tüpün mideye yerleştirilme işlemidir.

Bu uygulama gıdaların doğrudan mideye ulaşmasını sağlar.

Uzman doktor ve hemşirelerimiz ile evinizde peg değişimini ve bakımını güvenle yaptırabilirsiniz.

Sizde bu hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız 0212 823 25 09 çağrı merkezimizden bizlere 24 saat ulaşabilirsiniz.